Tanulmányok a város irodalmi múltjáról

A költő és a ráció - Válasz egy körkérdésre

Ha ma egy ifjú poéta ilyenféle kérdéssel fordulna Csokonai Vitéz Mihályhoz: vajon milyen mértékben lehet ésszerű a poézis, és feltétlenül együtt jár-e a verssel a ráció is? – költőnk még tágabbra nyitná kíváncsi kék szemét. Alighanem vissza is kérdezne, hogy: miképpen obszerválja ezt, öcsémuram? – gyanítván, hogy manapság ráció nélkül is lehet poézis. Ne csudálkozzunk rajta. 

A teljes írás...
 

Hol nyugszik Fazekas Mihály?


[1963?] Október 19-én nem mindennapi esemény színhelye volt a debreceni Cegléd utcai temető sírkertje. A heves napsütésű délelőtti órákban a temetkezési vállalat dolgozói elszállították Fazekas Mihály és Diószegi Sámuel hamvait, és a köztemető „VI. liget” jelzésű területén, egymástól elkülönítve, exhumálási bizottság mellőzésével el is hantolták. Mi tette szükségessé a nemrégiben védelem alá helyezett hármas sír áttelepítését? Köztudomású, hogy 1964-ben megkezdődik a régi ún. Dobozi temető területének beépítése, s a meglévő sírmaradványok, az előzetes építészeti tervezésnek is bizonyára útjában állhatnak. A hamvak exhumálása már évek óta, tervszerűen, a hozzátartozók értesítése útján folyik.


A teljes írás...
 

A költő és a ráció

Még egyszer Csokonai példájáról


Csokonai példájára alapozva indított vitát az ÉS Julow Viktor szép tanulmánya ürügyén a korszerű líra érthetőségéről. Széljegyzetekkel, részletkérdésekkel időszerűsödött azóta a vita, de kissé hátat fordított annak a példának, ahonnét elindult. Pedig mégiscsak arról van szó, hogy ez a sajátos érthetőség, amit szívesen neveznék rációnak a magyar líra nagy vonulatában, azóta is ható, a verset alakító és megőrző törvényszerűség. Hisz a világosságot jelenti. Nem a költői mű természetéhez tartozó benső homállyal, hanem az értelmetlenséggel szemben. De jelenti a rendet is, ezt a gyönyörű képességet, „mellyel az elme tudomásul veszi a véges végtelent”. Persze költői alkatot is jelenthet. Csokonai, mint tudjuk, Horatiust jellemzi „józan és éles ítéletűségű” költőként.

A teljes írás...
 


Page 3 of 3